Bán các loại máy Photocopy đã qua sử dụng, tình trạng còn 80-95 %

Giảm giá!
$12,500,000.00
Giảm giá!
$23,500,000.00