Hình thức thanh toán…

Chuyển khoản qua tài khoản : 0911000048137 Vietcombank CN TPHCM – Chủ tài khoản: Huỳnh Ngọc Quốc