Cho thuê máy photocopy Ricoh

Ricoh Aficio MP5000

Tốc độ 50 trang/phút

Giá thuê 1.000.000 đ

4.000 trang / Bản vượt 120đ/ trang

090 3968 225 Cho thuê Máy Photocopy RIcoh mp5000

Ricoh Aficio MP5001

Tốc độ 50 trang/phút

Giá thuê 1.100.000 đ

4.000 trang / Bản vượt 120đ/ trang

090 3968 225 Cho thuê Máy Photocopy RIcoh mp5001

Ricoh Aficio MP5002

Tốc độ 50 trang / phút

Giá thuê 1.200.000 đ

4.000 trang / Bản vượt 120đ/ trang

090 3968 225 Cho thuê Máy Photocopy Ricoh MP5002

Ricoh Aficio MP301

Tốc độ 30 trang / phút

Giá thuê 700.000 đ

1.000 trang / Bản vượt 120đ/ trang

090 3968 225 Cho thuê Máy Photocopy Ricoh MP301

Ricoh Aficio MP5055

Tốc độ 50 trang / phút

Giá thuê 1.500.000 đ

4.000 trang / Bản vượt 120đ/ trang

090 3968 225 Cho thuê Máy Photocopy Ricoh MP5055

Ricoh Aficio MP8000

Tốc độ 80 trang / phút

Giá thuê 2.200.000 đ

20.000 trang / Bản vượt 120đ/ trang

090 3968 225 Cho thuê Máy Photocopy Ricoh MP8000